Historia

Bunty, wojny, konflikty i ruchy społeczne w Brazylii


Wojny i konflikty mają miejsce na całym świecie w wyniku konfrontacji z zastrzeżeniem interesów dwóch lub więcej odrębnych grup mniej lub bardziej zorganizowanych osób.

Zasadniczo przyczyny tych starć są złożone, są wynikiem coraz bardziej kulturowego, historycznego, politycznego, etnicznego lub religijnego procesu i zwykle mają miejsce z powodu inwazji i okupacji terytoriów lub problemów związanych z bogactwem i granicami.

Obecnie większość konfliktów, które mają miejsce na świecie, powstaje wewnętrznie, to znaczy są wynikiem wojen domowych lub walki sił zbrojnych z ruchami rebeliantów lub separatystów.

Brazylia
Wojna słomy
Kampania wojskowa
Bahian Conjuration
Przywódcy
Wojna z Maskatami
Powstanie Beckmana
Rada Rewolucyjna
Powstanie Filipe dos Santos
Rewolucja Farroupilha
Republika
Odrzuć
ZNAKI:
Anita Garibaldi
Antonio de Souza Netto
Bento Gonçalves da Silva
Bento Manoel Ribeiro
David Canabarro
Giuseppe Garibaldi
Książę Caxias
Onofre Pires da Silveira Corner
Wojna Emboabas
Brazylia w II wojnie światowej
Mining Inconfidence
Przyczyny
The Inconfidents
Ciekawostki o Brazylii


Wideo: Historia Ukrainy z napisami i tłumaczeniem (Grudzień 2021).