Historia

Gry - do jakich osób się odnosimy?


Spójrz na poniższe zdania i spróbuj określić, który z trzech ludów wymienionych w prawej kolumnie odnosi się do każdego zdania.

Po sprawdzeniu wszystkich opcji kliknij przycisk „Weryfikuj”.

List of site sources >>>