Geografia

Główne rzeki Brazylii (ciąg dalszy)


Rzeka Sao Francisco

Znajduje się w regionie północno-wschodnim. Przeważają rzeki tymczasowe lub okresowe, które stają się suche w porze suchej.

Niemniej jednak najważniejsza rzeka w regionie, San Francisco, jest wiecznie zielona. Rzeki te utrzymują regularny przepływ wody przez cały rok, nawet w porze suchej mają minimalny przepływ.

Ze względu na swoje źródło w stanie Minas Gerais, w paśmie górskim Canastra, rzeka São Francisco jest głównym na północnym wschodzie.

Oprócz tego, że jest niezbędnym środkiem przetrwania dla populacji nadrzecznej, rzeka ta, będąc płaskowyżem, w naturalny sposób zapewnia produkcję energii wodnej.


Rzeka São Francisco rozciąga się między gminami Ponto Chique i Pirapora

List of site sources >>>