Historia

Anita GaribaldiRewolucyjna Santa Catarina (1821–1849). Znany z udziału w powstaniu Farrapos i włoskiej kampanii zjednoczeniowej.

Ana Maria Ribeiro da Silva (1821-4 / 8/1849) urodziła się w mieście Laguna, obecnie Morrinhos, córka skromnej rodziny. Żonaty z szewcem, zakochuje się we włoskim Giuseppe Garibaldim, który walczy w powstaniu Farrapos. Zostaw męża i towarzysz rewolucjonistom, uczestnicząc w różnych bitwach. W 1839 roku zostaje schwytany podczas bitwy o Curitibanos, ale udaje mu się przepłynąć rzeką Canoas, aby spotkać Garibaldiego w Vacaria. Dwa lata później jedzie do Urugwaju, gdzie bierze udział w obronie Montevideo przeciwko byłemu prezydentowi Oribe. W następnym roku poślubia Garibaldiego i wyjeżdża do Włoch. Kontynuuje walkę u boku w zjednoczeniu kraju, wykazując się odwagą w epizodach takich jak Bitwa pod Gianicolo. Po klęsce Garibaldiego dwaj zmuszeni są uciec z Rzymu, przebrani za żołnierzy. Podczas podróży do Szwajcarii Anita choruje i umiera w pobliżu Rawenny.

List of site sources >>>