Historia

Abdera's Democritus


Demokryt z Abdera był ważnym filozofem greckim, który żył od 460 do 370 rpne Był uczniem Leucippusa z Miletu (greckiego filozofa).

Był także astronomem i matematykiem. Jego idee na temat atomizmu były takie, że cała materia składa się z małych cząstek, które nazwał atomami, co oznacza cząstki nierozróżnialne. Atomy to greckie słowo, w którym „a” oznacza nie, a „toos” oznacza kawałek.

Nie jest jasne, czy te atomistyczne idee były jego własne, czy te jego mistrza Leucipo. Dla Demokryta wszechświat był nieskończony, gdzie istniało wiele innych podobnych światów, takich jak nasz. Istnieją zapisy, że napisał około 90 dzieł. Słynny cytat z Demokryta: „Wszystko we wszechświecie jest wynikiem przypadku i konieczności”.

List of site sources >>>