Historia

Słownik historii


Praworządność

To jest to samo co państwo demokratyczne. Jego główną cechą jest istnienie konstytucji swobodnie głosowanej i zatwierdzanej przez zgromadzenie składające się z przedstawicieli ludności wybranej w warunkach wolności i przestrzegania praw demokratycznych. Kolejną cechą praworządności jest poszanowanie wolności indywidualnych i zbiorowych oraz praw człowieka.

Inne propozycje słów…

Zamach stanu

Komunizm

Socjalizm

Prawa obywatelskie

Coronelismo

Courtier

Prehistoria

Interwenient

List of site sources >>>


Wideo: Terminy związane z anime, które warto znać (Styczeń 2022).